Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-01-16

  STAŻ z RPO

                                                                                                                                     Namysłów 16.01.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

      od 16.01.2017Rr. do wyczerpania  środków

   

   z projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -RPO.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

              - zarejestrowanych  urzędzie pracy i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

   

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,    

               zawodowe lub średnie)  

   

             - niepełnosprawnych

   

  Zbieramy  tylko wnioski   z  gwarancją   zatrudnienia  w  formie   umowy  o  pracę  ( 3 miesiące  –  minimum  ½   etatu).

   

 • 2017-01-16

  STAŻ z PO WER

                                                                                                                               Namysłów 16.01.2017r.

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla :

  • osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia, którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          
   •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
   •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
   •  nie szkolą się    (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )                                                                                                                            a   w szczególności dla osób :

                       -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                                      os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

                       -  niepełnosprawnych ,

   

 • 2017-01-18

  Spotkanie rekrutacyjne

  Spotkanie rekrutacyjne do pracy w Niemczech jako opiekun

 • 2016-05-31

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

                                                                    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków dla Pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Wnioski należy składać osobiście od 25 października 2016 roku do 4 listopada 2016 roku w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (8.00 -  15.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej pokój nr 2. W ostatni dzień naboru tj. 4 listopada 2016 r. wnioski będą przyjmowane do godz. 13.00

  Decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.   

  Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl

   

   

   

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                               Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                        w Namysłowie

   

                                                                                                         Zbigniew Juzak

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji