Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-04-20

  STAŻ z RPO

                                                                                                                                     Namysłów 20.04.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

      od 20.04.2017Rr. do wyczerpania  środków

   

   z projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -RPO.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

              - zarejestrowanych  urzędzie pracy i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

   

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,    

               zawodowe lub średnie)  

   

             - niepełnosprawnych

   

  Zbieramy  tylko wnioski   z  gwarancją   zatrudnienia  w  formie   umowy  o  pracę  ( 3 miesiące  –  minimum  ½   etatu).

   

 • 2017-04-20

  STAŻ z PO WER

                                                                                                                               Namysłów 20.04.2017r.

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla :

  • osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia, którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          
   •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
   •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
   •  nie szkolą się    (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )                                                                                                                            a   w szczególności dla osób :

                       -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                                      os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

                       -  niepełnosprawnych ,

   

 • 2017-04-20

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

   POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE

   

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków dla kobiet bezrobotnych po 30 roku życia ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (III)”,

   

  w szczególności dla osób:

  • o niskich kwalifikacjach zawodowych ( brak wykształcenia,  wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie)

  Wnioski można składać wyłącznie od 20 kwietnia 2017 roku  do wyczerpania środków w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.00 -  15.00) w pokoju nr 13.

  Wnioski należy złożyć osobiście.

  Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl

   

   

   

   

   

                                                                                                         Zastępca Dyrektora

                                                                                                         Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                         w Namysłowie

                                                                                                         Iwona Kamińska

 • 2017-04-19

  Bezpłatne szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu

  zapraszają:

  do uczestnictwa w  bezpłatnym szkoleniu,

  jedynym w powiecie namysłowskim.

   pod hasłem: „Osiągaj sukces w zgodzie z przepisami prawa pracy.

  Zdobądź Dyplom PIP

  które odbędzie się 26.04.2017r. (środa) w godz.10.00-13.00  

  w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy (pok.33 II piętro)

  ul. Plac Wolności 1 w Namysłowie.

   

  Propozycja skierowana jest do właścicieli firm produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników

  Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in. podstawowe informacje na temat zmian w przepisach prawa pracy, wymogi w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

   

  Pracodawca uczestniczący w szkoleniu otrzyma pakiet materiałów informacyjnych, w tym listę do samokontroli warunków pracy w zakładzie

                              

  W przypadku zainteresowania powyższym szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu  do 24.04.2017r. pod nr tel. 774190926,  lub zgłoszenie na adres caz@pupnamyslow.pl

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

   

  Zastępca  Dyrektora

  Powiatowego Urzędu Pracy

  w Namysłowie

   Iwona Kamińska

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji