Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-09-15

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 • 2017-01-31

  Nabór wniosków na refundację wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje,

   

   

  że od 18.09.2017r wznawia nabór wniosków  na  refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

   

   

   

   

   

   

  Instrument skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30 roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

  Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

  Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

  Powiatowy Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą:

  • który planuje zatrudnić członka rodziny ( krewny, powinowaty),
  • który wcześniej zatrudniał wskazanego kandydata na umowę o pracę
  • u którego wskazany kandydat odbywał staż i pracodawca zobowiązał się do jego zatrudnienia lub zawarcia umowy zlecenia po odbytym stażu,
  • u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

   

  Refundacja dokonywana będzie przez okres 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1950,00 zł.  + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za jedną osobę za jeden miesiąc,

  Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  Dodatkowe informacje : tel. 774190931

   

   

 • 2017-07-11

  STAŻ z FP

                                                                                                                                Namysłów 11.09.2017r.

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

  z FUNDUSZU PRACY

   

   

  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Namysłowie  zaprasza   pracodawców - organizatorów   stażu  do  skladania  

  wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy znajdujących

  się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

   

  Zbieramy tylko wnioski z gwarancją zatrudnienia w formie umowy o pracę ( 3 miesiące - minimum 1/2 etatu).

   

  Wnioski  można składać od  września 2017r. do wyczerpania środków   w siedzibie PUP Namysłów w  

  godzinach    pracy urzędu (7:00- 15:00) w pokoju nr 13.

   

   

 • 2017-08-11

  Giełda Pracy

  GIEŁDA PRACY

  NA STANOWISKO:

  - Pracownik produkcji

   Dnia 18.08.2017r      Godz. 10:30          Pokój 33 

  INFORMACJA POKÓJ 1, 2 i 4 CAZ

  Wymagane dokumenty:

  - CV

  Miejsce pracy 

  Namysłów ul. Pułaskiego

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji