Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-29

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA STAŻE

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

  WNIOSKI PRZYJMUJEMY OD 29.07.2014 DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców – organizatorów stażu do składania wniosków o organizację stażu  w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego ze środków EFS udzielonego w ramach Poddziałania 6.1.3  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla:

  • dla osób bezrobotnych do 25 roku życia

  Przyjmujemy tylko   wnioski z gwarancją zatrudnienia w formie umowy o pracę ( 3 miesiące - minimum 1/2 etatu).

   

   WNIOSKI ZŁOŻONE BEZ GWARANCJI ZATRUDNIENIA BĘDĄ ROZPATRYWANE NEGATYWNIE.

   

  Wnioski  można  składać   od  29 lipca  2014r.   w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.00) w pokoju nr 13. Wnioski przyjmujemy do wyczerpania środków.

   

   

 • 2014-07-03

  bony dla osób do 30 roku życia

  Bony dla osób do 30 roku życia

 • 2014-06-02

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU PARTNERÓW

  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU PARTNERA

   DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 POKL NR KONKURSU 1/POKL/6.1.1/2014

   

   W dniu 02.06.2014 roku Komisja dokonująca wyboru partnera do realizacji projektu powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie Nr 1/2014 w składzie:

   

  1. Przewodniczący – Agnieszka Domalaczna
  2. Członek – Małgorzata Lasoń
  3. Członek – Paweł Janusz
 • 2014-06-05

  Ogłoszenie o naborze wniosków na staż Zamknij drzwi wykluczeniu II

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym dla Pracodawców o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu w ramach projektu „Zamknij drzwi wykluczeniu II" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do Powiatowego Urzędu Pracy kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu. Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej (będącej uczestnikiem projektu), którą chce przyjąć na staż. Na wniosek pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu. Wniosek do pobrania udostępniono na stronie internetowej Urzędu  www.pupnamyslow.pl  oraz w siedzibie Urzędu (pok.7).

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Pośrednik Pracy nie dotyczy od 2014-01-10
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >