Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-01-11

  STAŻ RPO

                                                                                                                                       Namysłów  20.04.2016r.

   

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  RPO

  WNIOSKI PRZYJMUJEMY OD 20.04.2016R. DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

   

             - zarejestrowanych w urzędzie pracy  i pozostajacy bez pracy powyżej 12 miesięcy

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,         zawodowe lub średnie)  

   

             - po 30 roku życia

   

             - niepełnosprawnych

 • 2016-04-11

  Podsumowanie oraz podziękowania za udział w XI Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w Namysłowie

  Podsumowanie oraz podziękowania za udział

   w XI Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w Namysłowie 

   

  Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie składają serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom i odwiedzającym targi za udział w XI edycji Powiatowych Targów Edukacji i Pracy, które obyły się w dniu 31.03.2016r. Targi zorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie wraz z Opolską Wojewódzką Komendą OHP 

   

  Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty za objęciem honorowym patronatem Targów Edukacji i Pracy oraz dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury za udostepnienie sali i pomocy przy organizacji. 

   

  W targach wzięło udział około 40 wystawców, głównie z Powiatu Namysłowskiego, ale także z sąsiednich powiatów jak również instytucje oferujące pracę za granicą oraz reprezentanci służb mundurowych Policji. Swoje stanowiska miały również konsultanci tacy jak  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy (US) gdzie można było zapoznać się
  z usługami jakie świadczą te instytucje. Natomiast oferty pracy w ramach sieci EURES zaprezentował WUP Opole 

   

  Firmy, które uczestniczyły w targach poszukiwały głównie osób do pracy w branży mechaniczno - technicznej, budowlanej, handlowej, usługowej. Oprócz ofert pracy w Polsce, agencje zatrudnienia oferowały pracę sezonową poza granicami kraju. 

   

  Targi pracy stanowią jedną z uznanych i potrzebnych form prowadzenia pośrednictwa pracy. Liczba wystawców, uczestników, konsultantów, ofert, możliwości nabywania przez bezrobotnych kontaktów z pracodawcami a także powyższe propozycje pracy utwierdzają organizatorów w przekonaniu, że XI Targi Edukacji i Pracy są imprezą, którą warto nadal organizować. Targi Pracy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

   

   

  Z poważaniem

  Zbigniew Juzak

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

  w Namysłowie

 • 2016-03-18

  Zdobądź Dyplom PIP

  PIP

   

  PRACODAWCO- ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

   

  Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat prowadzi program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”. To propozycja skierowana do zakładów pracy zatrudniających do 20 pracowników. Główne założenia programu to poprawa warunków bhp oraz doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa pracy. Istotnym elementem działań prewencyjnych jest również upowszechnianie przykładów dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zagrożeniom wypadkowym, ograniczania ryzyka zawodowego oraz propagowania problematyki bhp.

   

  Przystępując do programu mają Państwo możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu BHP i prawa pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet bezpłatnych wydawnictw PIP. Wśród nich „Listę kontrolną z komentarzem”. Na jej podstawie, przy merytorycznym wsparciu Inspektora Pracy jako eksperta, mogą państwo zidentyfikować występujące nieprawidłowości oraz ocenić ich skalę.

 • 2016-01-11

  STAŻ POWER

                                                                                                                               Namysłów 17.032016r.

   

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

  WNIOSKÓW NIE PRZYJMUJEMY  - NABÓR ZAKOŃCZONY

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla   
  osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia,   którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          

  •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
  •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  •  nie szkolą się       (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )     a   w szczególności dla osób :

             -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                            os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

             -  niepełnosprawnych ,

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-25
do 2016-07-29
Staże PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-25
do 2016-07-29
Propozycje / Nabory wniosków PUP nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-18
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >