Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-09-17

  Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków dla Pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych:

  - do 30 roku życia

  - po 50 roku życia

  - długotrwale bezrobotnych

  Wnioski można składać wyłącznie osobiście od 17 września 2014 roku do 24 września 2014 roku w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) w pokoju nr 13. W ostatni dzień naboru tj. 24 września 2014 r. wnioski będą przyjmowane do godz. 14.00

  Decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.   

  Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl

   

                                                                       

                                                                              Dyrektor

                                                                                Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                             w Namysłowie

   

                                                                                 Iwona Kamińska

 • 2014-08-27

  Giełda Pracy

  OGŁOSZENIE

    Zapraszamy na spotkanie z Agencją Zatrudnienia dnia 18.09.2014r.

  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie 

  godzina 10.00  pokój nr 33, II piętro 

  stanowisko: opiekunka osoby starszej

   

  Informacja Centrum Aktywizacji Zawodowej pokój 1,2

 • 2014-08-28

  Ankieta internetowa - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  Szanowni Państwo,
   
  na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego firma Agrotec Polska realizuje badanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. 
   
  Otrzymane wyniki posłużą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw i osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą. 
   
  Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety internetowej. Zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety zajmie około 7 min. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.
   
 • 2014-08-22

  Nabór wniosków na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

  Nabór wniosków na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie od 22.08 2014 roku ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z kształceniem ustawicznym.

  Nowelizacja ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z póżn. zm) wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, ustanawiając Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

  Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym i pracodawcom zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.

  Z bezpłatnego kształcenia mogą skorzystać zarówno sami pracodawcy, jak i ich pracownicy pod warunkiem ukończenia przez nich 45. roku życia.

   

  Wnioski należy składać od 22.08.2014r. w sekretariacie Powiatowego Urzedu Pracy lub w CAZ  pok. 3

   

  dodatkowe informacje: tel. 774190931

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Pośrednik Pracy nie dotyczy od 2014-01-10
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >