Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-01-16

  STAŻ z RPO

                                                                                                                                     Namysłów 18.02.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

      od 18.02.2017Rr. do wyczerpania  środków

   

   z projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -RPO.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

              - zarejestrowanych  urzędzie pracy i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

   

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,    

               zawodowe lub średnie)  

   

             - niepełnosprawnych

   

  Zbieramy  tylko wnioski   z  gwarancją   zatrudnienia  w  formie   umowy  o  pracę  ( 3 miesiące  –  minimum  ½   etatu).

   

 • 2017-01-16

  STAŻ z PO WER

                                                                                                                               Namysłów 18.02.2017r.

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla :

  • osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia, którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          
   •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
   •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
   •  nie szkolą się    (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )                                                                                                                            a   w szczególności dla osób :

                       -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                                      os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

                       -  niepełnosprawnych ,

   

 • 2017-02-08

  Giełda Pracy

  GIEŁDA PRACY

  NA STANOWISKO: 

  - PRACOWNIK PRODUKCJI 

   Dnia 23.02.2017r      Godz. 11:00          Pokój 33 

  INFORMACJA POKÓJ 1, 2 i 4 CAZ 

  Wymagane dokumenty:

  - CV 

  Miejsce wykonywania pracy: Namysłów

 • 2017-01-31

  Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje, że od 1 lutego 2017 r. przyjmuje wnioski o organizację prac interwencyjnych.

  Wnioski należy składać w siedzibie  PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.00 -  15.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej pokój nr 2.

   

                                                                                                           

                                                                                                            Zastępca Dyrektora

                                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                            w Namysłowie

                                                                                                            Iwona Kamińska

   

   

  Dodatkowe informacje: tel. 774190934

   

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji