Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-05-26

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 • 2017-04-20

  STAŻ z RPO

                                                                                                                                     Namysłów 18.05.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

      od 20.04.2017Rr. do wyczerpania  środków

   

   z projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -RPO.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

              - zarejestrowanych  urzędzie pracy i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

   

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,    

               zawodowe lub średnie)  

   

             - niepełnosprawnych

   

  Zbieramy  tylko wnioski   z  gwarancją   zatrudnienia  w  formie   umowy  o  pracę  ( 3 miesiące  –  minimum  ½   etatu).

   

 • 2017-04-20

  STAŻ z PO WER

                                                                                                                               Namysłów 18.05.2017r.

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla :

  • osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia, którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          
   •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
   •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
   •  nie szkolą się    (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )                                                                                                                            a   w szczególności dla osób :

                       -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                                      os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

                       -  niepełnosprawnych ,

   

 • 2017-05-16

  Giełda Pracy

   

  GIEŁDA PRACY

   

   

  Dnia 06.06.2017r. o godzinie 10:00 w pok. 33

   

  będzie organizowana giełda pracy do firmy ADECCO Sp. z o. o.

   

  na stanowisko:

    

  Pracownik produkcji, szwaczka, tapicer

   

   

  Więcej informacji u Pośredników Pracy- CAZ pok.1, 2, 4.

  tel. 77 419 09 33 

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji