Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 38548
Wszystko o zasiłkach 5192
Rejestracja bezrobotnych 10562
Rejestracja przez Internet 9895
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4108
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4661
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5004
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 59679
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7032
Przyznanie statusu bezrobotnego 5761
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4700
Utrata statusu bezrobotnego 4488
Utrata statusu poszukującego pracy 4928
Rejestracja poszukujących pracy 6942
Rejestracja przez Internet 5023
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3689
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4120
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3579
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6815
Prawa bezrobotnych 6221
Prawa poszukujących pracy 4204
Obowiązki bezrobotnych 4772
Obowiązki poszukujących pracy 4065
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9502
Pośrednictwo pracy krajowe 3935
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4199
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5577
Poradnictwo indywidualne 3648
Plan pracy doradców zawodowych na II kwartał 2016 rok 3993
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3652
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 3944
Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy 5289
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 3670
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4058
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9299
Staże 13975
Prace interwencyjne 6287
Roboty publiczne 5252
Prace społecznie użyteczne 4861
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4069
Pożyczka szkoleniowa 2122
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 1737
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1579
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12881
Wysokość świadczeń pieniężnych 6686
Zasiłek dla bezrobotnych 15142
Ubezpieczenie zdrowotne 5325
Dodatek aktywizacyjny 24956
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12250
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5040
Zwrot kosztów przejazdu 4374
Zwrot kosztów zakwaterowania 3992
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4542
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4050
Pożyczka szkoleniowa 5817
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5078
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5456
Zasiłek dla bezrobotnych przyznany na podstawie okresu pracy w krajach UE/EOG lub Szwajcarii 6428
Transfer zasiłku dla bezrobotnych z krajów UE/EOG lub Szwajcarii 5943
Bon stażowy 2453
Bon zatrudnieniowy 2228
Bon na zasiedlenie 3742
Bon szkoleniowy 1970
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1885
Dokumenty do pobrania 13096
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3327
Agencje zatrudnienia 4905
Inne informacje 5609
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 22272
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23096
Zgłoszenie oferty pracy 6773
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4718
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4213
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4220
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6873
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3993
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3923
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10263
Pośrednictwo pracy krajowe 4533
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3758
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3971
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6201
Fundusz szkoleniowy 4714
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4140
Staże 21141
Prace interwencyjne 4490
Roboty publiczne 4124
Prace społecznie użyteczne 5209
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7185
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4128
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4091
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4843
Zwolnienia grupowe 4128
Wysokość świadczeń pieniężnych 5453
Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie 8710
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3750
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 1629
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 2195
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3704
Świadczenie aktywizacyjne 1638
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1644
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 1698
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2429
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4848
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3642