Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków na refundację wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje,

 

 

że od 18.09.2017r wznawia nabór wniosków  na  refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

 

 

 

 

 

 

Instrument skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30 roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą:

  • który planuje zatrudnić członka rodziny ( krewny, powinowaty),
  • który wcześniej zatrudniał wskazanego kandydata na umowę o pracę
  • u którego wskazany kandydat odbywał staż i pracodawca zobowiązał się do jego zatrudnienia lub zawarcia umowy zlecenia po odbytym stażu,
  • u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Refundacja dokonywana będzie przez okres 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1950,00 zł.  + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za jedną osobę za jeden miesiąc,

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Dodatkowe informacje : tel. 774190931

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

 

Nabór wniosków będzie trwał w terminie:

od 10.10.2017 roku do 20.10.2017 roku

(w ostatni dzień naboru wnioski przyjmowane będą do godziny 13.00)

Giełda Pracy

Giełda Pracy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza na Giełdę Pracy

do nowo powstającego sklepu Majster w Kamiennej.

Osoby chętne podjąć pracę na stanowisku:

 

sprzedawca, kasjer, pracownik do wprowadzania danych zapraszamy

dnia 17.10.2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00,

 

natomiast osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

 

magazynier, kierownik działu, zastępca kierownika, zapraszamy

dnia 18.10.2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00

 

więcej informacji w  CAZ  pok. 1,2,4 i pod numerem telefonów 774240253, 774240242, 774190938

Spotkanie informacyne

Spotkanie informacyjne

 

Dnia 30.10.2017r. o godzinie 10.00 w pok. 33 II piętro w Powiatowym Urzędzie Pracy

odbędzie się spotkanie informacyjne z Agencją Pracy Manpower na stanowisko:

 

operator maszyn

 

praca w Namysłowie w Firmie Velux