Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Nabór wniosków będzie trwał w terminie:

od 10.10.2017 roku do 20.10.2017 roku

(w ostatni dzień naboru wnioski przyjmowane będą do godziny 13.00)

 

 

 

 

Działania objęte dofinansowaniem muszą być zgodne z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 

 

1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 

kształcenie dotyczy sektorów wg przeważającego PKD znajdującego się w następujących sekcjach i działach:

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

 

49 | 50 | 51 | 52 | 53

 

86 | 87 | 88

 

 

 

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 

      Barometr zawodów 2017:

 

 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub   o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

 

 

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Kształcenie ustawiczne realizowane w ramach KFS ma pozostawać w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem działalności pracodawcy. Nie będą finansowane ze środków KFS formy kształcenia ustawicznego, które w przeważającej mierze dotyczą kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych itp.). 

 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Namysłów uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,     z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,

w pokoju nr 1 Centrum Aktywizacji Zawodowej,

w godz. 7.00 – 15.00 (Namysłów, ul. Plac Wolności 1) tel. 77/ 419 09 22.

 

Aktualność dodana przez: Mariusz Wysocki (2017-03-31 10:29:31) , zredagowana przez: Łukasz Gajdemski (2017-10-13 13:56:25)
Data wydarzenia : 2017-10-10
Data publikacji : 2017-10-10

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupnamyslow.pl/wydarzenie/163/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego